swiss 01

 

swiss 02 

swiss 03 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile informuje, że w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną związaną z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 odwołana zostaje IV edycja ogólnopolskiego konkursu „Szkoła wolna od używek” dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
Loading...

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile serdecznie zaprasza do udziału w IV edycji konkursu „Szkoła wolna od używek”.
swouKonkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do szkół ponadpodstawowych, organizowanym  w ramach programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?” oraz w ramach utrzymania trwałości rezultatów Projektu KIK/68. W konkursie mogą wziąć udział szkoły uczestniczące, jak również nieuczestniczące w programie „ARS…”. Głównym celem konkursu jest aktywna promocja i edukacja w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych.
Zadanie konkursowe polega na nagraniu i zmontowaniu filmu krótkometrażowego o tematyce dotyczącej profilaktyki uzależnień od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Prace konkursowe wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile, al. Wojska Polskiego 43, 64 – 920 Piła w terminie do dnia 08 kwietnia 2020r.

Dokumentacja do pobrania:
- Regulamin konkursu „Szkoła wolna od używek”.

- Załącznik nr 1 „ Deklaracja uczestnictwa w konkursie…”.

- Załącznik nr 2 „ Formularz zgłoszeniowy szkoły do udziału w konkursie…”.

- Załącznik nr 3 „ Zgoda na wykorzystanie wizerunku”.

- Załącznik nr 4 „ Zgoda na udział w konkursie oraz wykorzystanie wizerunku dziecka”.

- „Klauzula WSSE w Poznaniu” dotycząca uczestnika pełnoletniego.

- „Klauzula WSSE w Poznaniu” dotycząca uczestnika niepełnoletniego.