Schemat organizacyjny Powiatowa Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile

schemat organizacyjny psse pila

 

Regulamin organizacyjny

 

ZARZĄDZENIE Nr 03 /17
Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Pile
z dnia 21 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia
regulaminu organizacyjnego Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Pile,
wraz z  Regulaminem Organizacyjnym
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile

pdf

 

Zarzadzenie nr 1-2016 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego PSSE w Pile

Loading...

 

 

Zarządzenie
zmieniające zarządzenie
w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego PSSE w Pile nr 10/18
-pobierz

 

Loading...

 

Zarządzenie Nr 03/2019
Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile
z dnia 12 kwietnia 2019r. w sprawie ustalenia
regulaminu organizacyjnego
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pile

Loading...


REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W PILE

Loading...