Nadzór nad środkami zastępczymi

dopalacze wsse poznan

W dniu 21 sierpnia 2018r. weszła w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia 20.07.2018r. ogłoszona w Dz. U. z 2018 poz. 1490 z dnia 06.08.2018r.

Według zmiany ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii nowe substancje psychoaktywne, które dotychczas nie podlegały przepisom karnym, obecnie są traktowane na równi z narkotykami. Oznacza to, iż wytwarzanie, przerabianie, wprowadzanie do obrotu i posiadanie nowych substancji psychoaktywnych podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności.

Wykaz nowych substancji psychoaktywnych oraz substancji psychotropowych i środków odurzających znajduje się obecnie w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17.08.2018r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych, ogłoszonym w Dz. U. z 2018r. poz. 1591 z dnia 20.08.2018r.

W dalszym ciągu obowiązuje kara pieniężna za wytwarzanie i wprowadzanie do obrotu środków zastępczych posiadających w swoim składzie substancje o działaniu na ośrodkowy układ nerwowy, które mogą być użyte w takich samych celach jak środek odurzający, substancja psychotropowa lub nowa substancja psychoaktywna, w wysokości od 20 000zł do 1 000 000 zł., która jest nakładana w formie decyzji przez Państwowego Inspektora Sanitarnego.

 

dopalacze ulotka 2dopalacze ulotka 1

Aktualności na temat dopalaczy

Aktualności na temat dopalaczy