Uwaga wręczanie pasażerom pociągów rozpowszechniane jest fałszywe pismo podszywając sie pod WSSE w Poznaniu

 

 

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Poznaniu informuje,

że w ostatnim czasie w różnych formach, m. in. poprzez wręczanie pasażerom pociągów rozpowszechniane jest fałszywe pismo,

datowane na 20.07. 2020 r.  na podstawie, którego osoba podszywająca się pod Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

usiłuje wyłudzić od poszczególnych osób szczegółowe dane osobowe, rzekomo niezbędne do zwalczania wirusa SARS-CoV-2

 

Proszę nie reagować na fałszywe wezwania

o powyższym powiadomiono Prokuraturę