Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie przekazywania decyzji o kwarantannie

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile informuje, iż decyzja nakładająca poddanie się obowiązkowej kwarantannie, wydawana przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z art. 33 ust. 3a pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. ( Dz.U. z 2019 r. poz.1239 z póżn.zm.):

„Może być przekazywana w każdy możliwy sposób zapewniający dotarcie decyzji do adresata, w tym ustnie. Przekazane w sposób inny niż na piśmie, są następnie doręczane na piśmie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających doręczenie w ten sposób.”