Zalecenia opracowane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny dot. działań mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z przenoszeniem się wirusa SARS-CoV-2 za pośrednictwem systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych wewnątrz

 

 

Zalecenia opracowane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny dot. działań mających na celu ograniczenie ryzyka związanego z przenoszeniem się wirusa SARS-CoV-2 za pośrednictwem systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych wewnątrz budynków użyteczności publicznej oraz wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.

Załącznik:

  1. Zalecenia NIZP – PZH