„Skąd się biorą produkty ekologiczne” - nowy, ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli.

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile informuje, że w dniu 17.01.2020r. odbyło się szkolenie przedszkolnych koordynatorów programu „Skąd się biorą produkty ekologiczne”. Jest to nowy, ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli opracowany wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. W tym roku przeprowadzona zostanie pilotażowa edycja. Na terenie powiatu pilskiego program będzie realizowany w ośmiu przedszkolach. Grupa, do której skierowany jest program, to dzieci uczęszczające do przedszkoli w wieku 5-6 lat.

Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat. Okres przedszkolny jest niezmiernie ważnym etapem kształtowania się postaw determinujących aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Dlatego też istotne jest edukowanie dzieci w zakresie prawidłowego żywienia już od najmłodszych lat. Utrwalone wówczas przyzwyczajenia zdrowotne i nawyki decydują o późniejszym stylu życia. Dodatkowo
z badań wynika także, że żywność ekologiczna może mieć związek ze zdrowszym stylem życia. Konsumenci ekologiczni częściej dbają o dietę i aktywność fizyczną oraz cechuje ich istotnie mniejsze prawdopodobieństwo nadwagi i otyłości.

  Więcej informacji na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego: https://gis.gov.pl/kampania/skad-sie-biora-produkty-ekologiczne-nowy-ogolnopolski-program-edukacyjny-dla-przedszkoli/

Materiały do pobrania:

- Druk sprawozdawczy,
Linki do filmów z webinariami #po1profilaktyka:

Rodzice: https://drive.google.com/open?id=1l1Q_tOwRIxi-6e4lmsOrARqRUrPFiArV

Nauczyciele/opiekunowie: https://drive.google.com/open?id=1XCogkJV0cBeeFDhXlVPzAZmA4781JvJc