Pływalnie i kąpieliska

 

basen

Pływalnie w powiecie pilskim w 2016 r.

1. Park wodny - Centrum Rekreacji Wodnej AQUA-PIL w Pile, ul. Grottgera 4, jest to obiekt miejski, kryty, całoroczny, ogólnodostępny; wyłączony z eksploatacji był we wrześniu 2016 r.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

  1. liczba niecek:

-niecki standardowe: 2,

-niecki wyposażone w urządzenia wytwarzające aerozol wodno - powietrzny: 3 (w tym jacuzzi 2),

-niecki udostępnione do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3: 0

- brodzik do płukania stóp: 2

  1. sauny i kabiny cieplne: sauny: fińska, rzymska i na podczerwień, 2 boksy do squosh´a, siłownia, boisko dla roller – zimą lodowisko

OCENA OBIEKTU

1.  bieżący stan sanitarno-higieniczny obiektu: dobry

2. liczba pobranych próbek wody w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej

 

Rodzaj kontroli

Liczba próbek bakteriologia

Liczba próbek

fizykochemia

ogółem

w tym ile z przekroczeniami

przekroczone parametry

Kontrola urzędowa

25

2

27

0

0

Kontrola wewnętrzna

71

65

136

0

0

suma

96

67

163

0

0

 

W zakresie legionelli

 

Rodzaj kontroli

Liczba próbek pobranych w zakresie legionelli- łącznie

Miejsce poboru

W tym ile z przekroczeniami

Czy woda została doprowadzona do wymagań rozporządzenia? (TAK/ NIE)

Krótki opis prowadzonych działań naprawczych

Krótki opis działań PSSE

Kontrola urzędowa

1

niecki

whirpool

---

----

---

Kontrola wewnętrzna

3

system cyrkulacji

system cyrkulacji do niecki rekreacyjnej

---

----

---

2

prysznice

damski i męski

---

----

---

6

niecki

rekreacyjna

     

6

 

Whirpool 1

     

6

 

Whirpool2

     

3

 

Brodzik dla dzieci

     

suma

27

----

0

---

----

---

 

3. liczba przeprowadzonych kontroli:

 

ogółem

w tym ile poborowych

w tym ile protokolarnych

120

119

1

4. Ocena roczna obiektu: dobra

 

2. WODNIK Piła, ul. Kossaka 102; jest to basen miejski, kryty, całoroczny i ogólnodostępny; był wyłączony z eksploatacji w okresie 01.07.2016 – 01.09.2016

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

  1. liczba niecek :

-niecki standardowe: 2,

-niecki  wyposażone w urządzenia wytwarzające aerozol wodno - powietrzny: 1

-niecki udostępnione do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3: 0

- brodzik do płukania stóp: 1

  1. sauny i kabiny cieplne: siłownia i 3 sauny, w tym 1 na podczerwień oraz pomieszczenie z rowerkami stacjonarnymi, treningowymi

OCENA OBIEKTU

        1. bieżący stan sanitarno-higieniczny obiektu: dobry

2. liczba pobranych próbek wody w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej

 

Rodzaj kontroli

Liczba próbek bakteriologia

Liczba próbek

fizykochemia

ogółem

w tym ile z przekroczeniami

przekroczone parametry

Kontrola urzędowa

24

3

27

0

0

Kontrola wewnętrzna

23

19

42

0

0

suma

47

22

69

0

0

W zakresie legionelli

 

Rodzaj kontroli

Liczba próbek pobranych w zakresie legionelli- łącznie

Miejsce poboru

W tym ile z przekroczeniami

Czy woda została doprowadzona do wymagań rozporządzenia? (TAK/ NIE)

Krótki opis prowadzonych działań naprawczych

Krótki opis działań PSSE

Kontrola urzędowa

1

niecki

0

----

----

---

Kontrola wewnętrzna

2

prysznice

0

----

----

---

5

niecki

0

     

suma

8

----

0

----

----

---

3 liczba przeprowadzonych kontroli:

 

ogółem

w tym ile poborowych

w tym ile protokolarnych

uwagi:

45

43

2

 

 

4.  ocena roczna obiektu: dobra

 

3. Pływalnia „Relaks” w Kaczorach, ul. Dziembowska 22; jest to basen wiejski, kryty, całoroczny, ogólnodostępny; był wyłączony z eksploatacji w lipcu  2016

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

  1. liczba niecek :

-niecki standardowe: 1,

-niecki wyposażone w urządzenia wytwarzające aerozol wodno - powietrzny: 2 (w tym jacuzzi 1),

-niecki udostępnione do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3: 0

- brodzik do płukania stóp: 3

  1. sauny i kabiny cieplne: brak

OCENA OBIEKTU

1. bieżący stan sanitarno-higieniczny obiektu: dobry

2. liczba pobranych próbek wody w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej

 

Rodzaj kontroli

Liczba próbek bakteriologia

Liczba próbek

fizykochemia

ogółem

w tym ile z przekroczeniami

przekroczone parametry

Kontrola urzędowa

25

2

27

0

0

Kontrola wewnętrzna

36

29

65

0

0

suma

61

31

92

0

0

W zakresie legionelli

 

Rodzaj kontroli

Liczba próbek pobranych w zakresie legionelli- łącznie

Miejsce poboru

W tym ile z przekroczeniami

Czy woda została doprowadzona do wymagań rozporządzenia? (TAK/ NIE)

Krótki opis prowadzonych działań naprawczych

Krótki opis działań PSSE

Kontrola urzędowa

1

niecki

0

---

----

---

Kontrola wewnętrzna

6

niecki

0

     

suma

7

----

0

---

----

---

 

3. liczba przeprowadzonych kontroli:

  

ogółem

w tym ile poborowych

w tym ile protokolarnych

63

62

1

 

4. cena roczna obiektu: dobra

 

 

4. Basen Miejski, Wyrzysk, ul. Parkowa 6;jest to basen: miejski, kryty, całoroczny, ogólnodostępny; wyłączony zeksploatacji: od 1 maja 2016 r.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

  1. liczba niecek :

-niecki standardowe: 1,

-niecki  wyposażone w urządzenia wytwarzające aerozol wodno - powietrzny: 0,

-niecki udostępnione do nauki pływania dla niemowląt i małych dzieci do lat 3: 0

- brodzik do płukania stóp: 1

  1. sauny i kabiny cieplne: brak

OCENA OBIEKTU

1. obiekt nieczynny do odwołania

2. liczba pobranych próbek wody w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej

 

Rodzaj kontroli

Liczba próbek bakteriologia

Liczba próbek

fizykochemia

ogółem

w tym ile z przekroczeniami

przekroczone parametry

Kontrola urzędowa

8

1

9

0

0

Kontrola wewnętrzna

0

0

0

0

0

suma

8

1

9

0

0

 

W zakresie legionelli

 

Rodzaj kontroli

Liczba próbek pobranych w zakresie legionelli- łącznie

Miejsce poboru

W tym ile z przekrocze-niami

Czy woda została doprowadzona do wymagań rozporządzenia? (TAK/ NIE)

Krótki opis prowadzonych działań naprawczych

Krótki opis działań PSSE

suma

----

----

---

---

----

---

 

3. liczba przeprowadzonych kontroli:

 

 

ogółem

w tym ile poborowych

w tym ile protokolarnych

uwagi:

5

4

1

 

4. remont rozpoczęto w maju 2016 r. – obiekt nie podlega ocenie